जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली
तक्रारदाराचा तपशील English | मराठी
* मोबाइल न. फ़ोन न.
ओळख पुरावा ओळख न.
* नाव
* लिंग
वडिलांचे / पतीचे नाव
* संपूर्ण पत्ता
पिनकोड
ईमेल
आधी नोंदविलेल्या
* तक्रारीचे कार्यक्षेत्र
तक्रार तपशील
* विभाग
* तक्रार वर्ग
* तक्रार समस्या
* तक्रार तपशील
जास्तीत जास्त 1000 अक्षर
तक्रारीबाबत आपणास काय अपेक्षीत आहे
जास्तीत जास्त 100 अक्षर
आपण पूर्वीच्या त्याच तक्रार दाखल केली आहे
तक्रार आयडी:
अपलोड करा दस्तऐवज (PDF/JPG Format, size upto 2 MB Only)
* मी याद्वारे घोषीत करतो की, वरीलप्रमाणे दिलेली माहिती योग्य आहे.
captcha
Enter the code in the box: