Logo1
flag

बातम्या आणि घोषणा

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष DMMU अंतर्गत Accountant, Admin & Account Assistant, Admin Assistant, Clerk Typist, Data Entry Operator, Peon, Cluster Coordinator या पदाकरिता उमेदवारांची गुणपत्रिका यादीhttps://zpchandrapur.maharashtra.gov.in/mr/recruitment