Logo1
flag

पंचायत समिती दृष्टिक्षेपात

panchayatsmiti-list
पंचायत समिती दृष्टिक्षेपात

विवरण
एकूण क्षेत्रफळ (हेक्टर) 18923.06 चौ.किमी.
एकूण गावे 36
एकूण लोकसंख्या एकूण पुरुष महिला
134540 69461 65079
ग्रामीण लोकसंख्या एकूण पुरुषमहिला
31854 16741 15113
शहरी लोकसंख्या एकूण पुरुषमहिला
107686 57720 49966
एकूण कुटुंब संख्या 30427
ग्रामीण कुटुंब संख्या 7651
शहरी कुटुंब संख्या 22776
लागवडी खालील क्षेत्र हे 10557.01
सरासरी पर्जन्यमान 1391
ग्रामीण रुग्णालय 1
प्राथमिक आरोग्य केंद्र 3
एकूण पशुसंवर्धन दवाखाने 3
एकूण अंगणवाडीची संख्या 73
जि.प.सदस्य संख्या 2
पंचायत समिती सदस्य संख्या 4
एकूण ग्राम पंचायत सदस्य संख्या 152
एकूण जि.प.शाळा (प्राथमिक) 28
एकूण जि.प.शाळा (माध्यमिक) 1
पर्यटन स्थळे / तिर्थस्थळे -