Logo1
flag

निविदा

विभागाचे नाव

कळशब्द

तारखेपासून

तारीख पर्यंत

अ.क्र विभाग निविदाचे नाव जाहीर तारीख स्थिती निविदा लिंक
1 समाज कल्याण विभाग व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रम राबविण्याकरीता दरपत्रक सादर करणे 01-01-2018 Icon pdf No Links Available